×îй«¸æ

¹ØÓÚ2022ÄêÇൺÊÐÊÐÊôÊÂÒµµ¥Î»¹«¿ªÕÐƸ±ÊÊÔʱ¼äµÄ¹«¸æ

À´Ô´£ºÇൺÊÐÈËÁ¦×ÊÔ´ºÍÉç»á±£ÕϾÖ

 

 

°´ÕÕÈ«Ê¡ÊÂÒµµ¥Î»¹«¿ªÕÐƸ¹¤×÷°²ÅÅ£¬2022ÄêÇൺÊÐÊÐÊôÊÂÒµµ¥Î»¹«¿ªÕÐƸ±ÊÊÔʱ¼ä¶¨ÓÚ2022Äê6ÔÂ25ÈÕ9:00—11:30£¬×¼¿¼Ö¤´òӡʱ¼äΪ6ÔÂ21ÈÕ9:00—6ÔÂ25ÈÕ9:30¡£

¸÷ÇøÊÐ2022ÄêÊÂÒµµ¥Î»¹«¿ªÕÐƸ²Î¼Óȫʡͳһ¿¼ÊԵģ¬²ÎÕÕ±¾¹«¸æÖ´ÐС£

 

¡¡                                        ÇൺÊÐÈËÁ¦×ÊÔ´ºÍÉç»á±£ÕϾÖ

¡¡¡¡                     2022Äê5ÔÂ31ÈÕ

澳门永利最新备用网址-首页